X
Aktuality

Zdravotně nezávadné tvarovky

           
PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
Česky по-русски English български

Zajištění kvality

Pro výrobu trubek i tvarovek je používán PP-R granulát výhradně největších evropských dodavatelů (Německo, Švédsko). Každá dodávka granulátu je podrobena vstupním testům a výsledky jsou porovnány s údaji dodavatele a příslušnými technickými normami.

Pro výrobu mosazných dílů je používána surovina výhradně z italských hutí s následným zpracováním v České republice. Design (tvar) mosazných dílů je originální a v řadě případů chráněn jako průmyslový vzor.

Průběh výroby na vytlačovacích i vstřikovacích strojích je automaticky zaznamenáván počítačovou technikou, takže je možné kdykoli dohledat záznam o každém výrobním cyklu.

Každá výrobní šarže je před prodejem podrobena propouštěcím testům podle příslušných norem a předpisů (viz dále). Nad tento rámec daný normami jsou ještě pro některé výrobky (např. kulové kohouty) prováděny speciální individuální testy.


Hlavní testy a zkoušky:

změření indexu toku materiálu před i po výrobě, změření rozměrů hotového výrobku, kontrola dlouhodobé životnosti, stabilita po zahřátí a zchladnutí, rázová odolnost a kontrola vnějšího (případně i vnitřního) povrchu.


Hlavní technické normy a předpisy:

EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DVS 2207, DVS 2208