X
Aktuality

Zdravotně nezávadné tvarovky

           
PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
Česky по-русски English български

Specifikace materiálu

Základní charakteristiky materiálu PP-R:
  

Vlastnost    Jednotka        Hodnota    
Měrná hmotnost g/cm³ 0,9
Index toku taveniny MFI 230 °C/2,16 kg           g/10 min 0,2 – 0,45
Mez kluzu v tahu MPa 25 – 26
Prodloužení na mezi kluzu % 10 – 15
E modul pružnosti v ohybu N/mm² 800 – 900
Vrubová houževnatost Charpy: 23 °C KJ/m² 20 – 23
Vrubová houževnatost Charpy: 0 °C KJ/m² 4 – 5
Součinitel teplotní délkové roztažnosti mm/m °C 0,12
Součinitel tepelné vodivosti W/m °C 0,24