X
Aktuality

Zdravotně nezávadné tvarovky

           
PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
Česky по-русски English български

Nejčastější dotazy

 • Funguje hliníková folie na trubce Stabi jako kyslíková bariéra pro systémy vytápění?
  Hliníkovou perforovanou folii, která je součástí konstrukce trubky Stabi, nelze v žádném případě považovat za 100% kyslíkovou bariéru. Přesto však lze potrubí Stabi na systémy vytápění bez problémů doporučit. Je to proto, že žádná technická norma nepožaduje pro systémy vytápění plastové trubky se 100% bariérou, ale řada norem stanovuje maximální přípustnou hranici propustnosti kyslíku stěnou trubky. Měřením propustnosti na trubkách Stabi bylo prokázáno, že propustnost kyslíku je nižší než maximální hranice stanovená normou.

 

 • Je možné použít potrubí PPR na rozvod stlačeného vzduchu?
  Potrubní systém z PPR je možné použít na rozvody stlačeného vzduchu za stejných podmínek jako v rozvodech vody. Je však potřeba vyloučit eventuální únik nežádoucích látek z filtrace, event.  kompresoru.

 

 • Je možné použít potrubí z PPR v chemických rozvodech?
  Obecně lze říci, že polypropylen je materiál s velmi dobrou odolností vůči většině chemikálií. Tato odolnost (zvláště dlouhodobá) však závisí na řadě faktorů, kterými jsou zejména konkrétní složení látky, koncentrace, teplota, tlak v potrubí, a další.
  Přestože technické normy (např. DIN 8078) udávají základní chemickou odolnost polypropylenu, konkrétní projekt musí provést projektová kancelář, která se specializuje na průmyslové rozvody, má ověřené dlouhodobé zkušenosti a dostupné výsledky odolnosti z mnoha různých měření konkrétních aplikací.
   
 • Je možné z potrubí PPR provádět požární vodovody?
  Materiál polypropylen je zařazen do třídy hořlavosti C3, proto není možné používat potrubí z tohoto materiálu na volně vedené nezavodněné požární vodovody (suchovody), nedoporučuje se ani použití na volně vedené zavodněné požární vodovody. Je možné použití na požární vodovod vedený v konstrukci, která sama o sobě má předepsanou požární odolnost.